Justyna Weber
Niemcy
Munich Global Communications

Jako stypendystka z Polski ukończyła liceum we Francji i studia Międzynarodowej Ekonomiki Przedsiębiorstw w Argentynie, Niemczech, Polsce i Francji. Władając biegle angielskim, francuskim i niemieckim uczyła się kolejnych języków na stypendiach w sześciu krajach, opanowując biegle osiem z nich. Po ukończeniu Akademii Dziennikarstwa w Monachium Justyna Weber jako dziennikarka pisze do niemieckiej prasy artykuły i recenzje oraz zasiada jako radna do spraw migracji przy urzędzie miasta Monachium. Założyła agencję Munich Global Communications Worldwide Services, która w krótkim czasie stała się uznanym usługodawcą oferującym serwis w zakresie tłumaczeń w wielu językach. Agencja zajmuje się również organizacją międzynarodowych konferencji i konsultingiem przy pozyskiwaniu funduszy od rządu niemieckiego na start-upy oraz jest ekspertem w zakresie inwestycji zagranicznych w Europie Wschodniej.