Maria Rozalia Ogonowska-Wiśniewska
Zambia
Company Prime Marble Products

Honorowy Konsul Generalny RP w Zambii.

Lekarka, właścicielka kopalni czarnego granitu oraz dwóch innych firm w Zambii – Company Prime Marble Products Ltd. oraz Marble Arch Ltd., w skład których wchodzą: Fabryka Obróbki Marmurów oraz 3 kopalnie marmurów: białego, czarnego oraz różnokolorowego, znane pod nazwą Ambassador White, Black and Multicolour. Dyrektor australijskiej kopalni miedzi Sedgwick. Po przyjeździe do Zambii w 1965 r. była przez kilka lat dyrektorem Czerwonego Krzyża. W 1989 r. została członkiem komitetu organizacyjnego pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Zambii. Współorganizowała budowę katedry na 3000 osób w Lusace. Za pracę na rzecz kościoła katolickiego Jan Paweł II i Benedykt XVI uhonorowali ją dyplomami i medalami. Za swoją działalność na rzecz Polski została mianowana Konsulem Honorowym RP w Zambii, a w 2001 r. Honorowym Konsulem Generalnym.